Onderhoud

Veiligheid

Installaties voor elektra zijn over het algemeen veilig, maar hebben wel onderhoud nodig. U moet ze daarom regelmatig laten controleren. 

De verantwoordelijkheid voor gas- en elektra-installaties is als  volgt verdeeld:

  • Verhuurders zijn verantwoordelijk voor de elektra installatie vanaf de meter. Voor klein onderhoud zijn de huurders zelf verantwoordelijk.
  • Eigenaren van (bedrijfs)panden zijn verantwoordelijk voor de elektra installatie in hun pand.
  • De energiebedrijven zijn als netbeheerders verantwoordelijk voor de gas- en elektraleidingen in de straat. Dit geldt tot en met de meter. De energiebedrijven controleren hun netwerk regelmatig.

Als u geen handleiding heeft voor de elektra-installatie, kunt u deze opzoeken op mijnhuisinstallatie.nl.

NEN3140 veiligheidsinspecties Elektrische installaties
Een betrouwbare en brandveilige elektrische installatie is belangrijk voor uw bedrijfsvoering. Hiermee bent u verzekerd van continuïteit. Door veelvuldig gebruik van de elektrische installatie is deze onderhevig aan slijtage. Slijtage, onvoldoende onderhoud en onzorgvuldig gebruik kan resulteren in uitval van installaties, persoonlijk letsel of brand. Dit kan voorkomen worden. Een NEN 3140 inspectie wordt steeds vaker geeïst door verzekeraars en overheidsinstanties. Verzekeraars nemen een NEN 3140 clausule in hun polisvoorwaarden op. Ook de Arbowet stelt een NEN 3140 gekeurde installatie als bewijs bij een ongeval ten gevolge van elektriciteit. Het keuren van elektrotechnische installaties door een onafhankelijke partij, zoals wij dat doen is hierdoor belangrijk. U ontvangt duidelijke rapporten, waardoor u de eventuele gebreken kan aanpakken en de bedrijfsvoering naar een hoger niveau kan brengen of zodat u kan voldoen aan de eis van de verzekering.

Wij geven u  objectief zicht op veiligheid en continuïteit van de elektrische installatie